Танилцуулга

Үндэсний лавлах 1900-1109

      Лавлах утас 1109 нь 2004 оны 03-р сарын 01-ээс эхлэн үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд хэрэглэгчдэд 24 цагийн туршид бүх төрлийн хэрэгцээт мэдээ мэдээллээр үйлчилж байна.

Үнэ тариф

Сүлжээний төрөл Эхний 1 минут Үргэлжлэх 30 секунд тутамд
Суурин болон Үүрэн сүлжээнээс 450 төг 100 төг