Танилцуулга

Суурин утасны үйлчилгээ

Эрхэм хэрэглэгч таны амжилт бүтээлийн туслах, гэр бүлийн гишүүн болсон суурин утасны үйлчилгээг МЦХ ХК өдгөө 96 дахь жилдээ 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт аналог болон тоон технологиор хүргэж байна.

Мэдээлэл, холбооны хөгжлийн чиг хандлага, нь IP (internet protocol) суурьтай сүлжээрүү эрчимтэй хөгжиж буйг даган, МЦХ ХК нь уламжлалт суурин утаснаас гадна IP суурьтай NGN технологийг нэвтрүүлэн хэрэглэгчиддээ суурин телефон утаснаас зөвхөн ярьдаг байсан бол малтимедиа үйлчилгээг авах боломжтой болж өөр хоорондоо дуу, дүрс, өгөгдөл дамжуулж, орчин үеийн утсанд байх бүхий л функцууд агуулагдсан төгс бодит хэрэглээг санал болгож байна.

NGN-ИЙН ДУГААРЛАЛТЫН БVСИЙН КОД УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД
Бүс Харьялагдах уламжлалт NGN-ийн хэрэглэгчийн дугаар
1 Төвийн бүс АТС-32 7011хххх, 7012хххх 7013хххх, 7014хххх, 7000хххх
2 Зүүн бүс АТС-45 RSU351, RSU352 7015хххх, 7016хххх, 7000хххх
3 Баруун бүс RSU36, RSU301, RSU302 7017хххх, 7018хххх, 7000хххх, 7028хххх
4 Өмнөд бүс RSU-34 7011хххх, 7012хххх 7013хххх, 7014хххх, 7004хххх, 7000хххх
Үнэ цэнэтэй дугаарын тариф
Зэрэглэл Томъёолол Худалдах үнэ /₮/ Дагалдах хөнгөлөлт, урамшуулал
1 Алтан дугаар /3х, 4х, 70хх/ АА АА 1 000 000 ₮ Анхны холболтын хураамжаас 100% чөлөөлж, 6 сар дугаар үнэгүй хадгалах
2 Мөнгөн дугаар 70АВ 70АВ
/АВ/ АВАВ
/АА, 70АА/АВВВ
/3х, 4х, 70хх/ ААВВ
/3х, 4х, 70хх/ АВАВ
250 000 ₮ Анхны холболтын хураамжаас 50% хөнгөлж, 3 сар дугаар үнэгүй хадгалах
3 Хүрэл дугаар /3х, 4х, 70хх/ АВВА
/3х, 4х, 70хх/А’А+1’А+2’А+3’
100 000 ₮ Анхны холболтын хураамжаас 25% хөнгөлж, 1 сар дугаар үнэгүй хадгалах

/НӨАТ ороогүй/